Els orígens

L’origen del futbol guixolenc cal situar-lo a la segona dècada del segle xx, quan alguns joves de Sant Feliu iniciaren els seus primers passos en aquest esport. Encara que és molt difícil donar una data concreta dels primers partits, sí que se sap que es jugaven al Passeig del Mar.

Fundació de l’Ateneu Social

Aquesta nova activitat no passà desapercebuda a l’Ateneu Social, una entitat que volia ser de caràcter social i que, passat un temps, donà origen a l’Ateneu Deportiu, que va començar la seva vida el dia 1 de novembre de l’any 1905. El seu promotor fou un capellà jove, el Mossèn Sants Boada.

A principis del mes d’abril del 1913, l’Ateneu Social va convocar joves per organitzar la secció de futbol.

Inauguració del camp d’esports

El 24 d’agost d’aquest mateix any, el 1913, a les 4 de la tarda, s’inaugurà el primer camp de futbol de la nostra ciutat, als terrenys que havien estat “l’Horta dels Frares”, amb un partit que disputaren el Palamós i l’Strong de Girona, que va guanyar el degà per 4 a 0.

Aquest fet va motivar que en el nou camp s’hi juguessin molts matxs, en els quals destacaven les accions dels joves Ribas, Corominola, Sala i Portas que, per raons d’estudis, havien viscut algun temps a Barcelona, on jugar a futbol era quelcom que ja interessava al públic. Aquests xocs eren arbitrats per Mossèn Sants i, com que cada vegada despertaven més interès, la directiva de l’Ateneu Social acordà nomenar, entre altres comissions, una pel futbol, formada per Josep Badosa, Josep Saura i Joan Ribas.

Presentació de l’Ateneu Social

La presentació es va fer el setembre del 1913,  amb un partit contra el Cassà C.F.; el resultat va ser d’empat a dos gols i els d’aquí van presentar aquesta alineació: Vilaret, Sala, Julio, Font, Corominola, Surís, Sais, Fortó, Prats, Portas i Catelló. Josep Saura l’arbitrà.

Neix l’Ateneu Deportiu

Una setmana més tard, al saló d’actes de l’Ateneu Social, es constituí la secció de futbol Ateneu Deportiu, que donà nom al primer equip de futbol constituït oficialment. La Junta Directiva estava integrada per Josep Surís, president; Antoni Vidal, secretari; Jaume Marill, tresorer i Ròmul Corominas, cap de material. Els reunits acordaren per unanimitat nomenar president d’honor d’aquesta branca, el Rvd. Sants Boada.

Els primers passos del club novell es caracteritzaren per l’organització d’encontres amistosos, com el del primer desplaçament que va realitzar el dia 23 d’aquest mateix mes a Cassà, on jugà contra el Pàtria, que els va guanyar per 1 a 0. I del primer que tenim notícia escrita i gràfica que es disputà el 15 de febrer de l’any 1914, enfront del Cassà que va vèncer per 2-3. Va ser molt interessant, amb una primera meitat que va acabar amb empat a dos gols, i una segona de domini local, però en un moment de descuit els rivals aconseguiren el gol del triomf. L’arbitrà el Sr. Matas i l’Ateneu va alinear: Padrol, Julià, Josep, Vidal, Escriba, Ribas, Saura, Surís, Freixas, Font, Balaguer. Regincós.

Josep Serrats

Fotos: “El futbol a Sant Feliu”. Josep Muñoz i Ayats (1987)